Kurs za obuku joga instruktora

Vidya Yoga škola joge Dragana Lončara iz Beograda i Aruni joga studio iz Novog Sada organizuju šestomesečni intenzivni kurs za joga instruktore.

Kurs je namenjen vežbačima joge koji žele da postanu instruktori joge i onima koji žele da poboljšaju i usavrše svoje vežbanje i prošire teorijsko znanje o jogi.

 

Nastava se odvija po standardima međunarodnih joga asocijacija i Evropske joga alijanse. Polaznici koji polože sve testove i praktični deo ispita i napišu seminarski rad, dobijaju sertifikat i zvanje joga instruktora. Predavanja i vežbanje održava se subotom i nedeljom u Novom Sadu u Joga studiju Aruni. Teoriju predaje Dragan Lončar a vežbanje je sa Zoranom Zrnićem.

Teorijski deo: istorija joge, filozofski pravci u Indiji, evolucija svesti, fiziologija joge, psihologija joge. Izučava se anatomija i fiziologija energetskih i drugih tananijih nivoa postojanja o kojima joga govori, kao što je sistem nadija – energetskih kanala i čakri – energetskih centara, kao i osnove ayurvede – indijske tradicionalne medicine.


Biomehanika, funkcionalna anatomija i antropomotorika. Anatomija i fiziologija ljudskog tela. Preventivna i terapeutska svojstva joga tehnika i posebno svake asane. Kontraindikacije.

 

Praktični deo: asane, pranajama, bande, mudre, krije i tehnika dubokog jogičkog opuštanja − joga nidra.

Uslovi koji su potrebni da biste postali sertifikovan joga učitelji, u skladu su sa standardima Vidya Yoga škole, kao i međunarodnim joga asocijacijama:
Yoga Alliance i European Yoga Alliance.


Kurs treba da sadrži najmanje 200 časova, raspoređenih u sledeće tematske jedinice:

 

1. Praktična disciplina − uključuje joga položaje (asane), tehnike disanja (pranajama), tehnike relaksacije i koncentracije, kao i druge tradicionalne tehnike joge.

 

2. Metodologija podučavanja – obuhvata principe i pravila demonstracije, opservacije, komunikacije, asistencije, instrukcije, opis različitih stilova, rad s različitim kategorijama ljudi (godine, psihofizička spremnost), rad u grupama, individualni rad.

 

3. Anatomija i fiziologija – uključuje anatomiju i fiziologiju ljudskog tela, kao i anatomiju i fiziologiju energetskog tela (energetski kanali i centri). Preventivne i terapeutske vrednosti joga tehnika.

 

4. Joga filozofija, zdrav način života i etika joga učitelja – uključuje izučavanje filozofije i psihologije joge, način života i principe, kojih joga učitelj treba da se pridržava.

 

5. Praktikum – podrazumeva neophodnu praksu, koju studenti treba da prođu, kao demonstratori, asistenti i da samostalno vode čas, u prisustvu svog joga instruktora.


Tokom šestomesečne obuke polaznici kursa, na kraju svake odslušane tematske jedinice, polažu test iz oblasti svakog predmeta. Potrebno je da pokažu preko 70 odsto znanja, u suprotnom, naknadno će ponovo biti testirani. Glavni deo ispita se sastoji od samostalno vođenog časa, na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće ne samo u domenu pravilnog izvođenja joga položaja, već i korektno vođenog časa, što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt s učenicima itd. Na kraju kursa predaju seminarski rad, na temu koji sami odaberu u dogovoru sa svojim mentorom. Prilikom uručivanja sertifikata o završenom kursu za obuku joga instruktora Vidya Yoga škole, joga instruktori se svojim potpisom obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja Vidya Yoga škole, a koji su u skladu s pravilima ponašanja joga instruktora regulisanim u svetskim joga asocijacijama čiji je ona član.