Kontakt i lokacija

Aruni Joga Studio
Novi Sad, Stratimirovićeva 6

Amila Lukić
mob. 064 9838338
e-mail: amilalukic@live.com


Zoran Zrnić
mob. 063 510704
e-mail: zoranhipokrat@yahoo.com